Muzikoterapia

06.05.2020

Využívanie doplnkovej liečby k bežnej lekárskej liečbe je veľmi užitočné. Vďaka osvojovaniu si nových zvykov sa čiastočne vytrácajú aj naše staré zlozvyky, ktoré môžu stáť za príčinami nepriaznivého zdravotného stavu. Medzi takéto doplnkové liečby patrí aj muzikoterapia.

To, že je zjavné spojenie medzi hudbou a liečebným procesom, je uznávané už po tisíce rokov. Zvuk, jeho rytmus, intonácia, harmónia a zafarbenie, rezonuje s rytmom a zvučnosťou ľudského tela. Pozitívnym pôsobením na zmysel sluchu tak pôsobíme pozitívne na celé telo. Zvuk pôsobí na ľudí každého veku, dokonca aj na nenarodené dieťa v matkinom lone. Preto niektoré matky používajú špeciálne reproduktory, ktorými svojmu dieťaťu púšťajú upokojujúcu alebo klasickú hudbu. Existujú tiež výskumy ohľadom pôsobenia rôznych druhov hudby na vývoj plodu, jeho neskoršiu inteligenciu a správanie.

Na hudbu reagujú aj ľudia chorí, postihnutí traumou, hendikepom, ľudia trpiaci psychickými problémami a chorobami, nervovými chorobami. Hluchí ľudia cítia jej vibrácie. Muzikoterapia upravuje pozornosť, správanie, emócie, poznávanie aj komunikáciu. Táto terapia má výborné výsledky aj u pacientov trpiacich demenciou alebo poškodením mozgu, keďže hudba sa spracováva inou cestou ako verbálna reč. Obchádzanie tejto cesty umožňuje pacientom vyjadriť sa, komunikovať s blízkymi a zažiť svet živšie.

Muzikoterapeut je špeciálne školený hudobník, ktorý dokáže pomôcť deťom aj dospelým. Používa svoje vlastné nástroje, klienta vedie, aby sa zúčastnil improvizovaného hrania na rôzne nástroje, aby si nástroje intuitívne vyberal. Môžu to byť klasické aj nezvyčajné etnické nástroje. Muzikoterapeut aj klient môžu podľa potreby spievať. Muzikoterapia je pokračujúci a pravidelný proces, pri ktorom je periodicita a trvanie určené podľa potreby.

Podľa Americkej asociácie hudobnej terapie sa moderná hudobná terapia rozvinula po druhej svetovej vojne. Miestni hudobníci navštevovali nemocnice, kde hrali pre veteránov. Ukázalo sa, že sa zlepšil ich fyzický aj emocionálny stav, čo nakoniec viedlo inštitúcie k tomu, aby si najali profesionálov pre túto prácu. Hudobná terapia sa v nemocniciach naďalej praktizuje. Používa sa dokonca aj v niektorých väzniciach.

© 2020 Objektívne našim svetom.. Všetky práva vyhradené.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky